Danh mục các loại giấy
DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim, giấy điện não, giấy sản khoa, giấy in sony, giấy in nhiệt các loại…) Kích thước: Đối với Cuộn là (mm) x (m) Đối với Xấp là (mm) x (mm) x (sheets)I. DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim các loại…)1. Giấy điện tim 1 cần ……………………………………………….…………………………..Cuộn:.... 50 * 30 2. Giấy điện tim Mac...
DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim, giấy điện não, giấy sản khoa, giấy in sony, giấy in nhiệt các loại…) Kích thước: Đối với Cuộn là (mm) x (m) Đối với Xấp là (mm) x (mm) x (sheets)I. DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim các loại…)1. Giấy điện tim 1 cần ……………………………………………….…………………………..Cuộn:.... 50 * 30 2. Giấy điện tim Macquerie CT 100 ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 57 * 15 3. Giấy điện tim Gima (Red gird) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 20 4. Giấy điện tim 3 cần Progetti EPG PLUS, EPG 1/3 ………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 60 * 30 5. Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden/ Fukuda Denshi ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 63 * 30 6. Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE-3 ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 80 * 20 7. Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (Red gird) ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 110 * 20 8. Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-150 (không sọc) ………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 110 * 30 9. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline 601, Ergorec …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 112 * 27 9. Giấy điện tim Welch Allyn CP-50 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 114 * 20 10. Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 118 * 30 11. Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 20 12. Giấy điện tim Cardiorapid K36 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 13. Giấy điện tim Cardiorapid K300P …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 130 * 25 14. Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30 15. Giấy điện tim NihonKoden RQS 145-3 (có 3đườngsọc) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30 16. Giấy điện tim Nihon Koden, ELI (có dòng kẻ) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 210 * 30 17. Giấy điện tim Bionet Cardiocare 2000/3000 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30 18. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW 50-3-100 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50 * 100 * 300 19. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50* 100 * 300 20. Giấy điện tim Cardiorapid K-130B …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 60 * 75 * 250 21. Giấy điện tim 2-3 cần Fukuda ME 063F30-H03 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 63 * 100 * 300 22. Giấy điện tim Schiller AT3 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 70 * 100 * 200 23. Giấy điện tim Schiller AT 101 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 70 * 315 24. Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 90 *400 . Giấy điện tim P 80 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 70 *400 25. Giấy điện tim GE/Marquette-MicroSmart MC …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 360 26. Giấy điện tim GE/Marquette MAC 500 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400 27. Giấy điện tim Schiller AT-1 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400 28. Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400 Burdick-Siemens …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 106 * 140 * 200 29. Giấy điện tim Mortara #9100-028-50, code 0718 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 108 * 140 * 200 30. Giấy điện tim Edan SE-601 (sọc đỏ, kẻ ô) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 200 31. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 143 32. Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, sọc đỏ …………………………………………………………….……………..Xấp 110 * 140 * 200 33. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-150 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 *150 * 200 34. Giấy điện tim Ken, dùng cho máy Cardio 302 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 300 35. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline Delta 3 Plus …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 300 36. Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 150 * 300 37. Giấy điện tim Cardioline ar1200adv …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 120 * 100 * 300 38. Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 150 * 400 39.Giấy điện tim Newtech/Biocare NeuCardio E12 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 140 * 200 40.Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 400 41. Giấy điện tim Schiller AT-2 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 215 42. Giấy đ.t gắng sức GE Marquette 9402-021 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 300 43. Giấy điện tim Mortara ELI 230 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 211 * 280 * 200 44. Giấy đ.t gắng sức NihonKoden FQW 210-10-295 (giấy trắng không sọc dùng cho máy ECG 9000) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 295 * 340 45. Giấy điện tim Hewlett Packard M2483 A …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200 46. Giấy điện tim Kenz-Suzuken (dùng cho máy Cardioline 1210) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200 47. Giấy điện tim Mortara ED14 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 300 48. Giấy điện tim Hewlett Packard M2481 A …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200 49. Giấy điện tim Welch Allyn CP-100 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200 50. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 300 51. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 (215*295-150P) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 215 * 295 * 300II. GIẤY ĐIỆN NÃO CÁC LOẠI:1. Giấy điện não Nihon Koden FV 155 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 155 * 300 * 1000 2. Giấy điện não Nihon Koden FV- 245 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 245 * 300 * 1000 3. Giấy điện não Nihon Koden FV- 345 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 345 * 300 * 1000 4. Giấy điện não Nihon Koden 5521K …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 400 * 300 * 1000III. GIẤY SẢN KHOA CÁC LOẠI1. Giấy monitor sản khoa Bionics BFM-900 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 2. Giấy monitor sản khoa Bistos, ATM BT-300, FM-1 (FS130) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 3. Giấy monitor sản khoa Corometrics 145, AAO 4483 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 140 * 30 4. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 152 * 30 5. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30 6. Giấy monitor sản khoa Seward …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 100 * 200 7. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 120 * 250 8. Giấy monitor sản khoa Goldway UT-3000A, Analogic/Edan: MFM-800 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 111 * 150 9. Giấy monitor sản khoa EDAN, Cadence II, MFM-809 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 150 10. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 150 11. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics BFM 800 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 120 * 250 12. Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300, FS130 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 130 * 120 * 250 13. Giấy monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, 8400-8003 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 143 * 150 * 300 14. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 360 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 100 * 150 15. Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, Sonomed …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 150 * 90 * 300 16. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP 9270-0485 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150 17. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1911A / HP 9270-0485 / Philips Avalon FM-20 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150 18. Giấy monitor sản khoa Baby DopTech - Huntleight …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 150 * 400 19. Giấy monitor sản khoa Analogic - Corometrics 4305CAO …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 20. Giấy monitor sản khoa Edan/Medgyn, F9 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 21. Giấy monitor sản khoa Corometrics, AAO 4305 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 22. Giấy monitor sản khoa Corometrics 115, BAO/DAO 4305 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 23. Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T(không lỗ) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 24. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-005 (có lỗ) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 25. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-026 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 26. Giấy monitor sản khoa BD 4000, Hunleight …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 200IV. GIẤY IN CHO MÁY HUYẾT HỌC, SINH HÓA, NƯỚC TIỂU1. Giấy in cho máy huyết học, sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 110 * 20 2. Giấy in cho máy huyết học …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 30 3. Giấy in cho máy Clinitek 50, máy sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 57 * 20 4. Giấy in cho máy sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 50 * 20V. GIẤY IN ĐEN TRẮNG, GIẤY IN MÀU SONY
More

Danh mục các loại giấy  There are no products in this category.