Advertising

Advertising
Advertising

Danh mục các loại giấyThere are no products.

Danh mục các loại giấy
DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim, giấy điện não, giấy sản khoa, giấy in sony, giấy in nhiệt các loại…) Kích thước: Đối với Cuộn là (mm) x (m) Đối với Xấp là (mm) x (mm) x (sheets) I. DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim các loại…) 1. Giấy điện tim 1 cần ……………………………………………….…………………………..Cuộn:.... 50 * 30 2. Giấy điện tim Macquerie CT 100 ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 57 * 15 3. Giấy điện tim Gima (Red gird) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 20 4. Giấy điện tim 3 cần Progetti EPG PLUS, EPG 1/3 ………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 60 * 30 5. Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden/ Fukuda Denshi ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 63 * 30 6. Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE-3 ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 80 * 20 7. Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (Red gird) ……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 110 * 20 8. Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-150 (không sọc) ………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 110 * 30 9. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline 601, Ergorec …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 112 * 27 9. Giấy điện tim Welch Allyn CP-50 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 114 * 20 10. Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 118 * 30 11. Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 20 12. Giấy điện tim Cardiorapid K36 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 13. Giấy điện tim Cardiorapid K300P …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 130 * 25 14. Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30 15. Giấy điện tim NihonKoden RQS 145-3 (có 3đườngsọc) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30 16. Giấy điện tim Nihon Koden, ELI (có dòng kẻ) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 210 * 30 17. Giấy điện tim Bionet Cardiocare 2000/3000 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30 18. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW 50-3-100 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50 * 100 * 300 19. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50* 100 * 300 20. Giấy điện tim Cardiorapid K-130B …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 60 * 75 * 250 21. Giấy điện tim 2-3 cần Fukuda ME 063F30-H03 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 63 * 100 * 300 22. Giấy điện tim Schiller AT3 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 70 * 100 * 200 23. Giấy điện tim Schiller AT 101 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 70 * 315 24. Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 90 *400 . Giấy điện tim P 80 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 70 *400 25. Giấy điện tim GE/Marquette-MicroSmart MC …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 360 26. Giấy điện tim GE/Marquette MAC 500 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400 27. Giấy điện tim Schiller AT-1 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400 28. Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400 Burdick-Siemens …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 106 * 140 * 200 29. Giấy điện tim Mortara #9100-028-50, code 0718 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 108 * 140 * 200 30. Giấy điện tim Edan SE-601 (sọc đỏ, kẻ ô) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 200 31. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 143 32. Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, sọc đỏ …………………………………………………………….……………..Xấp 110 * 140 * 200 33. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-150 (giấy trắng không sọc) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 *150 * 200 34. Giấy điện tim Ken, dùng cho máy Cardio 302 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 300 35. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline Delta 3 Plus …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 300 36. Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 150 * 300 37. Giấy điện tim Cardioline ar1200adv …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 120 * 100 * 300 38. Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 150 * 400 39.Giấy điện tim Newtech/Biocare NeuCardio E12 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 140 * 200 40.Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 400 41. Giấy điện tim Schiller AT-2 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 215 42. Giấy đ.t gắng sức GE Marquette 9402-021 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 300 43. Giấy điện tim Mortara ELI 230 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 211 * 280 * 200 44. Giấy đ.t gắng sức NihonKoden FQW 210-10-295 (giấy trắng không sọc dùng cho máy ECG 9000) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 295 * 340 45. Giấy điện tim Hewlett Packard M2483 A …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200 46. Giấy điện tim Kenz-Suzuken (dùng cho máy Cardioline 1210) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200 47. Giấy điện tim Mortara ED14 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 300 48. Giấy điện tim Hewlett Packard M2481 A …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200 49. Giấy điện tim Welch Allyn CP-100 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200 50. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 300 51. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 (215*295-150P) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 215 * 295 * 300 II. GIẤY ĐIỆN NÃO CÁC LOẠI: 1. Giấy điện não Nihon Koden FV 155 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 155 * 300 * 1000 2. Giấy điện não Nihon Koden FV- 245 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 245 * 300 * 1000 3. Giấy điện não Nihon Koden FV- 345 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 345 * 300 * 1000 4. Giấy điện não Nihon Koden 5521K …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 400 * 300 * 1000 III. GIẤY SẢN KHOA CÁC LOẠI 1. Giấy monitor sản khoa Bionics BFM-900 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 2. Giấy monitor sản khoa Bistos, ATM BT-300, FM-1 (FS130) …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30 3. Giấy monitor sản khoa Corometrics 145, AAO 4483 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 140 * 30 4. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 152 * 30 5. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700 …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30 6. Giấy monitor sản khoa Seward …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 100 * 200 7. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 120 * 250 8. Giấy monitor sản khoa Goldway UT-3000A, Analogic/Edan: MFM-800 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 111 * 150 9. Giấy monitor sản khoa EDAN, Cadence II, MFM-809 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 150 10. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 150 11. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics BFM 800 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 120 * 250 12. Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300, FS130 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 130 * 120 * 250 13. Giấy monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, 8400-8003 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 143 * 150 * 300 14. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 360 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 100 * 150 15. Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, Sonomed …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 150 * 90 * 300 16. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP 9270-0485 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150 17. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1911A / HP 9270-0485 / Philips Avalon FM-20 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150 18. Giấy monitor sản khoa Baby DopTech - Huntleight …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 150 * 400 19. Giấy monitor sản khoa Analogic - Corometrics 4305CAO …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 20. Giấy monitor sản khoa Edan/Medgyn, F9 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 21. Giấy monitor sản khoa Corometrics, AAO 4305 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 22. Giấy monitor sản khoa Corometrics 115, BAO/DAO 4305 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150 23. Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T(không lỗ) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 24. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-005 (có lỗ) …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 25. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-026 …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200 26. Giấy monitor sản khoa BD 4000, Hunleight …………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 200 IV. GIẤY IN CHO MÁY HUYẾT HỌC, SINH HÓA, NƯỚC TIỂU 1. Giấy in cho máy huyết học, sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 110 * 20 2. Giấy in cho máy huyết học …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 30 3. Giấy in cho máy Clinitek 50, máy sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 57 * 20 4. Giấy in cho máy sinh hóa …………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 50 * 20 V. GIẤY IN ĐEN TRẮNG, GIẤY IN MÀU SONY

There are no products in this category.